Czy mogę odliczyć moją darowiznę od podatku?

Fundacja CitizenGO jest organizacją non-profit założoną w Hiszpanii. Jako organizacja charytatywna działa dla dobra publicznego, darowizny na rzecz Fundacji CitizenGO mogą zostać odpisane od podatku, jeśli mieszkają Państwo w Hiszpanii, Polsce, Niemczech, Włoszech, Francji, Belgii lub Luxemburgu. 

Zgodnie z opiniami ekspertów od prawa podatkowego, którzy konsultowali się z Europejskim Centrum Fundacji (EFC) oraz siecią Transnational Giving Europe (TGE) (zobacz pracę: ‘’Taxation of cross-border philanthropy in Europe after Persche and Stauffer - From landlock to free movement”), te państwa przyjęły europejską regulację o niedyskryminacji korzyści podatkowych dla darowizn transgranicznych (zobacz rozdział 5.1, strona 28 pracy).

To oznacza, że jeśli mieszkają Państwo w jednym z tych krajów, Państwa darowizna dla Fundacji CitizenGO (organizacji pożytku publicznego w Hiszpanii) uprawnia do wnioskowania o ulgę podatkową w podatku dochodowym, zgodnie z obowiązującym prawem w Państwa kraju.

Rekomendujemy konsultację z lokalnym ekspertem podatkowym, aby dowiedzieć się więcej o możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym, o którą będą mogli Państwo wnioskować dzięki darowiźnie CitizenGO.

Proszę pamiętać, że CitizenGO nie jest organizacją pożytku publicznego (OPP) w Polsce, ponieważ fundacja jest zarejestrowana w Hiszpanii.